Krokodille

Cavotec har bygd opp mange års erfaring i utvikling og produksjon av krokodille systemer for krafttilførsel til parkerte fly. Cavotecs utvalg av krokodille systemer består av tre forskjellige typer:

  • Integrerte trapper
    Denne enheten er utstyrt med en integrert trapp for å gi enkel forbindelse til store fly. Tilførselskabler blir hengt opp fra kroker på trappen.
  • Motorisertet kabelkasse
    På bakkenivå (når mengden av kabler blir relativt stor) kan en benytte en krokodille-enhet med en tilknyttet kabelvogn.
  • Kabelholdere
    For bruk ved mindre gater og fly kan en benytte en basisenhet. Denne omfatter en integrert ramme med kabelkroker som kablene kan henges på.