Cavotec Caddys

Cavotec arbetar ständigt på att ta fram lösningar som kan  minska skadlig miljöpåverkan inom industrin. Genom nytänkande har vi utvecklat innovativa och miljövänliga system för att förse flygplan med stöm, vatten och luftkonditionering, samtidigt som vi  strävat till att minska drivskostnader samt öka driftsäkerheten.

För närvarande finns det tre typer av Caddys för kraftförsörjing av flygplan, samt en specialenhet, ”PCAir Caddy” som kan leverera luftkonditioning till flygplan utan att bruk av dieselbränsle eller freongaser.